Vi produserer og selger et utvalg av standardprodukter rettet mot montasje av vegskilt og stolper, samt et egenutviklet flyttbart gjerdesystem for landbruk. Vi kan bistå med mekanisk problemløsing, utvikling og bygging av konstruksjoner av ulik art, samt mekanisk arbeid.

en person i oransje arbeidsdress sveiser på en konstruksjon av rør
en person i oransje arbeidsdress sveiser på en konstruksjon av rør

Vi produserer og selger et utvalg av standardprodukter rettet mot montasje av vegskilt og stolper, samt et egenutviklet flyttbart gjerdesystem for landbruk. Vi kan bistå med mekanisk problemløsing, utvikling og bygging av konstruksjoner av ulik art, samt mekanisk arbeid.

et grønt gjerde for landbruk står over en vei med et fjell i bakgrunnen

Flyttbart gjerdesystem for landbruk

Flyttbare gjerdeelement for bruk i både fjøs og utendørs.

Se våre gjerdesystem

Materiell for oppsetting av vegskilt og stolper

Produkter for montering av vegskilt og for fundamentering av skiltstolper.

Se materiell for oppsetting av vegskilt og stolper

et beslag for stolper laget av engstrøm mekaniske